Foto by unsplash.com

Esbrinar els motius ens ofereix pistes per ajudar

La Fundació Santa Eulàlia presenta a l’Ajuntament de L’Hospitalet les conclusions de la investigació dels motius per els quals les persones grans renuncien a l’acceptació del Pla Individualitzat d’Actuació (PIA).

Malauradament són moltes les vegades que des de les entitats del tercer sector i l’administració pública els programes que es duen a terme no s’ajusten a les necessitats reals de les persones a les que van dirigides. No es tracta de manca d’interès o deixadesa, simplement la nostra societat canvia constantment i amb ella sorgeixen noves situacions o necessitats. I més, si tenim en compte quan ens ha pogut canviar la vida en els dos últims anys.

Des de la Fundació Santa Eulàlia conjuntament amb l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat som conscients d’aquesta situació i estem en constant comunicació i treballant units per no quedar-nos enrere i donar bones i efectives solucions a les persones grans de la nostre ciutat, que recordem que en moltes ocasions viuen en situacions de fragilitat i vulnerabilitat.

La no acceptació del Pla Individualitzat d’Actuació (PIA).

Els PIA atorguen, segons el grau de dependència de cada persona, uns serveis o prestacions com ara la plaça a una residència o centre de dia, prestacions per a cuidadors no professionals, servei d’atenció a domicili…. Però cada cop, per diferents motius i origen d’aquest article i estudi, són moltes les persones que no accepten aquests plans.

Des de la Fundació, ens hem sumat a la iniciativa de l’Ajuntament i hem dut a terme un estudi mitjançant enquestes, per extreure els motius i dades reals de la no acceptació d’aquests plans i poder així oferir, propostes i solucions que s’ajustin a la realitat actual.

L’estudi s’ha centrat en obtenir la següent informació:

  • Conèixer les condicions i necessitats de les persones amb valoració de dependència que no accepten els Plans Individualitzats d’Actuació (PIA).
  • Identificar quines necessitats estan cobertes en els Plans Individualitzats d’Actuació i quines no.
  • Identificar quins factors poden incidir en la no acceptació dels Plans Individualitzats d’Actuació.
  • Analitzar quins serveis o dispositius podrien cobrir les necessitats de les persones amb valoració de dependència que no accepten els Plans Individualitzats d’Actuació.

Per a les enquestes s’han seleccionat 220 persones, de les quals ha estat possible enquestar-ne a 65. Aquesta dada per si mateixa ja ens ofereix una informació molt valuosa, ja que aquestes 155 persones restants no han pogut respondre per si soles degut al seu deteriorament cognitiu i que òbviament necessiten d’un acompanyament.

Les conclusions de l’estudi les publicarà properament l’Ajuntament d’aquesta ciutat i del qual esperem que molt aviat pugui convertir-se en opcions de millora per a les persones grans que tant mereixen viure la seva vellesa d’una forma digne i plena en tots els seus sentits.