Els darrers anys la Fundació Santa Eulàlia ha estat treballant en la millora de l’eficiència energètica, adoptant un model més respectuós amb el medi ambient.

La Fundació Santa Eulàlia treballa dia a dia en la millora de les instal·lacions de la residència i centre de dia.

El concepte d’eficiència energètica fa referència a la capacitat per obtenir els millors resultats en qualsevol activitat, utilitzant els menys possibles recursos energètics. Això permet reduir el consum de qualsevol mena d’energia i, per tant, els possibles impactes ambientals associats a aquesta.

L’eco-eficiència energètica de l’immoble de la residència i centre de dia de la Fundació Santa Eulàlia ha estat una prioritat per a l’entitat, i donat la grandària de les instal·lacions, l’adequació es va anar fent per plantes en diferents etapes.

FASE 1

En un primer any es va fer una intervenció en totes les finestres i portes a balcons de la 3a. planta, retirant les existents de fusta, i col•locant unes  d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres de càmera.

A nivell global de la residència i centre de dia es van posar airejadors en les aixetes dels lavabos i dutxes, offices de les plantes i cuina, així com reductors de descàrregues de totes  les cisternes dels vàters per tal de reduir el consum d’aigua. També dins d’aquest mateix any es va fer una nova instal•lació d’una línia fixa d’il•luminació, de sensors de presència  i cèl•lules crepusculars en els banys de tot el centre.

FASE 2

A l’any següent van continuar en la línia de l’any anterior canviat les finestres i portes a balcons de la 1a. planta per les d’alumini amb tancament de pont tèrmic i vidres de càmera.

I a nivell general de l’edifici, es va fer instal•lació de vàlvules termostàtiques en els radiadors per reduir el consum però mantenint el confort a la residència. Aquestes vàlvules són capaces d’apagar el radiador si detecten que la temperatura és superior a la indicada.

I per acabar, s’instal•la una nova bomba modular amb variador de freqüència  en la sala de màquines per a disminuir el consum de les bombes d’impulsió quan el seu ús no sigui necessari.

FASE 3

Al tercer any es continua complint el pla d’eco eficiència energètica amb la substitució de les finestres i portes de balcons de la segona planta.

A més, s’introdueix una nova mesura d’eficiència energètica mitjançant el sistema d’aerotèrmia a la 4a. planta, que funcionarà de manera independent de la resta de plantes. Aquest és un sistema de producció d’aigua calenta i climatització de la planta extreien l’energia gratuïta de l’aire exterior, per escalfar o refredar l’espai interior, fins a una temperatura confortable. Dotant la 4a. planta d’un sistema de calefacció i aire condicionat utilitzant una font d’energia renovable.

FASE 4

En el quart any consecutiu del programa per a l’eco eficiència energètica, s’acaben de substituir les finestres i portes a balcons i patis interiors les plantes que mancaven per actualitzar els tancaments, que són la planta baixa del centre de dia i la quarta planta.

Tot això es va dur a terme mitjançant la realització d’una auditoria energètica i que donat la gran envergadura de l’obra, es va haver de dividir en quatre fases per poder portar a terme aquest projecte.

 Amb totes aquestes intervencions es va reduir el consum d’aigua i d’energia, i les amissions de diòxid de carbó CO2  a l’atmosfera.

A poc a poc anem aconseguint reduir la nostra empremta al planeta. Perquè si volem canviar el món, primer l’hem de cuidar. I a les nostres fundacions seguirem aquest camí!

Imatge destacada de "Freepik Company"