Fundació Santa Eulàlia

El patronat és l’òrgan de govern, d’administració i de representació de la Fundació Santa Eulàlia. La seva funció és vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la fundació.

El patronat està integrat per un màxim de 15 membres que actuen de manera col·legiada. Tots ells són persones físiques, ciutadans, homes i dones, que exerceixen el seu càrrec gratuïtament, amb la característica bàsica de ser persones altruistes, de reconeguda honorabilitat, respectuoses, compromeses i sensibles amb la gent gran.

 • President: Salvador Villa Riera.
 • Vicepresidenta: Laura Gago Gutiérrez.
 • Secretari: Miquel González Alberto.
 • Tresorera: Yolanda Pérez Camps.
 • Vocal: Agapit Custojà Juanola.

Fundació Sant Roc

 • President: Josep M. Chalé Escudé.
 • Vicepresident: Antoni Prat Cosp.
 • Secretari: Andreu Bonet Andreu.
 • Tresorer: Joan V. Parra López.
 • Vocal: Josep Fuguet Ferrer.
 • Vocal: Mossèn Josep M. Romaguera Bach (Representant Parròquia de Sta. Eulàlia de Mérida, Hospitalet de Llobregat).
 • Vocal: Mossèn Josep M. Romaguera Bach (Representant Parròquia Sant Josep, Hospitalet de Llobregat)

Contacta amb nosaltres

Restem a la teva disposició per a qualsevol dibte que puguis tenir