Fundació Santa Eulàlia

Andreu Closas Conde

Andreu Closas Conde

President

Patró des de 1987
El patronat és l’òrgan de govern, d’administració i de representació de la Fundació Santa Eulàlia. La seva funció és vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la fundació.

El patronat està integrat per un màxim de 15 membres que actuen de manera col·legiada. Tots ells són persones físiques, ciutadans, homes i dones, que exerceixen el seu càrrec gratuïtament, amb la característica bàsica de ser persones altruistes, de reconeguda honorabilitat, respectuoses, compromeses i sensibles amb la gent gran.

Marcel Piera Mateu

Marcel Piera Mateu

Vicepresident

Patró des de 1987
Josep Maria Borrell Francés

Josep Maria Borrell Francés

Secretari

Patró des de 2010
Joan López Saura

Joan López Saura

Tresorer

Patró des de 1998
Yolanda Pérez Camps

Yolanda Pérez Camps

Patrona Delegada

Patrona des de 2015
Antoni Ribelles Magdalena

Antoni Ribelles Magdalena

Vocal

Patró des de 1987
Agapit Custojà Juanola

Agapit Custojà Juanola

Vocal

Patró des de 2004
Núria Gràcia Moreno

Núria Gràcia Moreno

Vocal

Patrona des de 2004
Salvador Villa Riera

Salvador Villa Riera

Vocal

Patró des de 2012

Fundació Sant Roc

Contacta amb nosaltres

Restem a la teva disposició per a qualsevol dibte que puguis tenir