Amb Experiència i Generositat

La Fundació Santa Eulàlia és una entitat privada d’iniciativa social apolítica i aconfessional, inspirada en valors cristians, domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat que té per objecte la prestació de serveis socials i assistencials a les persones grans.

Missió

Procurar l’atenció adequada a les necessitats i les demandes socials i assistencials de les persones grans.
Promoure el creixement, la relació i la valoració personal i social de la persona gran.
Vetllar pel bé de la persona gran que necessiti ser protegida, sense que necessàriament hi hagi incapacitació.

Visió

Ser un referent per a les persones grans i les seves famílies en la resolució de les seves necessitats.
Ser reconeguda com una entitat sensible a les necessitats professionals dels seus treballadors, respectuosa amb les seves circumstàncies personals i justa en l’aplicació de la normativa laboral.
Ser considerada com una entitat amb criteri i opinió qualificada pels agents del sector dels serveis socials.

Valors

La generositat: que du a donar-se sense esperar res a canvi.
La solidaritat: que du a l’ajuda, fent-se responsable de l’altre i de la seva situació.
El compromís: que du a obligar-se a donar el millor d’un mateix i cercar l’excel·lència en el que es fa.

Contacta amb nosaltres

Restem a la teva disposició per a qualsevol dibte que puguis tenir