Origen

Els orígens de la Fundació es remunten als joves que iniciaren l’organització dels actes d’Homenatge a la Vellesa a l’Hospitalet en els anys cinquanta; als seus continuadors en els anys seixanta;
els que, ja adults, juntament amb nouvinguts, crearen i gestionaren el Casal dels Avis de Santa Eulàlia en els anys setanta i a tots aquells que constituïren l’Associació Amics dels Avis en els anys vuitanta.
Fou l’assemblea general d’aquesta Associació la que el desembre de 1986 prengué la decisió de crear una Fundació i dotar-la, a títol gratuït, d’un immoble habilitat com a residència perquè s’hi pogués acollir i assistir als ancians. Immoble que havia estat adquirit mitjançant les modestes aportacions de la quota de soci, la contribució de la venda de participacions de la loteria de Nadal, els donatius d’empreses i particulars i per una subvenció de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Santa Eulàlia es constituí el juny de 1987. Era fruit de l’esperit solidari i altruista dels veïns i veïnes de l’Hospitalet que decidiren crear una entitat sense afany de lucre per vetllar per les persones grans i atendre les seves necessitats.