Política de privadesa

SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA, com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privadesa en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrats seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA amb NIF G-58404450 i domicili social: c/ Jacint Verdaguer, 32, CP: 08902, Hospitalet de Llobregat.

SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT

En fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti alguna. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complertes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que accedeixi, o remeti, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa accepta expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres clients i/o usuaris.
  3. Per informar-te sobre les seves consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, “Whatsapp”, “Skipe”, telèfon proporcionat, Xarxes Socials, etc. i d’igual forma per enviar-li comunicacions comercials o publicitàries a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions comercials. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses amb les quals mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot caso aquestes comunicacions realitzades per part de SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

BAIXA EN SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que podrà a qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a ell va enviar de comunicacions comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sol enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitud a: info@fsantaeulalia.org indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l’article 5.4. LOPD, declara haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades de SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir, no assumint SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA cap responsabilitat per l’incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA: c/ Jacint Verdaguer, 32, CP: 08902, Hospitalet de Llobregat. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

ÚS DE COOKIES

En el SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA respectem la privadesa dels nostres visitants, per conèixer més informació sobre l’ús de “cookies” a la nostra web poden consultar el següent enllaci “Política de cookies”.

MESURES DE SEGURETAT

SANTA EULÀLIA FUNDACIÓ PRIVADA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.