Gesguard

Perquè la protecció és necessària

El programa Gesguard s’emmarca com un servei d’atenció a la comunitat que té la finalitat de vetllar pel bé de la persona gran que necessita ser protegida, sense que necessàriament hi hagi incapacitació.

Contacta amb nosaltres

contribuim a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies sense esperar res a canvi