Un desfibril·lador extern semiautomàtic (també conegut com DESA) és un aparell electrònic portàtil que diagnostica i tracta qualsevol parada cardiorrespiratoria que es deguda per unes determinades afeccions del cor. Aquest aparell emet un impuls elèctric de corrent continua al cor fent que el ritme cardíac torni a ser el mateix. El desfibril·lador és molt eficaç per la majoria de les anomenades aturades cardíaques, que en la seva immensa majoria són degudes a que el cor no té el seu ritme adequat.

La residència Santa Eulàlia ha donat un pas més enllà i ha estat la primera residència del municipi de l’Hospitalet de Llobregat en tenir un aparell com aquest en el seu centre. La norma diu que cada comunitat autònoma és responsable d’implantar aquest servei si es vol i la Fundació ha volgut començar a millorar la qualitat de vida de les persones grans instal·lant aquest aparell a tota la residència situada al barri de Santa Eulàlia.

Tots els responsables i cuidadors del centre van rebre varies sessions per part d’un professional per aprendre a utilitzar en cas d’emergència l’aparell instal·lat a cada planta de la residència. La qualitat de les persones grans a vegades es pot veure afectada per petites alteracions del cor i es per això que s’ha volgut implementar aquest sistema per cuidar dels més grans.
desfibrila·lador lateral