Avui a la Residència Jericó de la Fundació Sant Roc, hem rebut amb il•lusió la visita de l’Alcaldessa de la nostra ciutat. Per tots i  totes és conegut i repetit que els ajuntaments són l’administració més propera als ciutadans. És sens dubte el contacte més directe i proper que té qualsevol persona per comunicar-se, resoldre i demanar ajudes en cas de necessitat. 

Sovint, per desgràcia, els ajuntaments de grans ciutats perden aquesta virtut i els veïns i veïnes sovint no tenen l’oportunitat de rebre una atenció directa i personalitzada. Avui nosaltres ho hem pogut fer. Les persones grans que viuen a la residència i els professionals que hi treballen, han pogut expressar en primera persona les seves inquietuts, els seus anhels, somnis i dificultats.

Com ha comentat la Sra. Núria Marin, “la principal preocupació del municipi són sempre les persones i hem de estar enfocats a la millora social”. Reunits amb ella hem pogut expresar la voluntat necessària de sumar esforços i demanar que des de tots les administracions es posin els mitjans necessaris per atendre a les persones grans com es mereixen.

La direcció executiva de l’entitat ha traslladat la demanda dels patronats de la Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc d’aconseguir un nou espai a la ciutat per donar continuïtat a la prestació del servei de residència i centre de dia, que actualment esta condicionada pel nou Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 

Hem volgut posar especial èmfasi en que, a diferencia de les empreses mercantils que recentment operen a L’Hospitalet, “les entitats socials no tenim afany de lucre, revertim en la societat els recursos invertits i estem obligats a rendir comptes i ésser transparents”, per a que es tingui en especial consideració la petició d’ambdues entitats.

Esperem que aviat ens l’Ajuntament fe L’Hospitalet ens pugui transmetre la bona noticia de que s’ha endegat el procediment administratiu per fer efectiva la creació d’un nou equipament social per a les persones grans.