El servei de suport a la llar, té com a finalitat cobrir les necessitats d’atenció personal i de la cura de la llar, de les persones grans amb dependència o bé que tot i mantenir preservada certa autonomia, necessiten suport per a realitzar alguna de les tasques de la vida diària.

El nostre servei s’allunya de l’òptica mercantilista, es a dir no hi ha afany de lucre en aquest procediment, funcionem com a intermediaris entre la família i la persona professional.

Com ho fem?

  1. El personal de l’àrea social, concretament els treballadors socials, mitjançant una entrevista d’exploració, recull la demanda de la mateixa persona i/o dels familiars de referència, les necessitats personals, emocionals, socials  i de salut  per tal de valorar el perfil professional que s’ajusta a la demanda.
  2. A partir d’aquí s’inicia el procés de recerca de la persona cuidadora i se selecciona entre una o dues candidates, perquè la persona atesa i la família puguin concertar una entrevista i valorar entre les parts si volen iniciar el servei i la relació contractual.
  3. En el cas que decideixin començar el servei, es formalitzarà el contracte amb la gestoria (estableix els drets i deures tant de la part contractant com de la contractada, garanteix la legalitat vigent i contribueix en la no proliferació de l’economia submergida), que s’ocupa de fer les gestions administratives per donar d’alta com a empleada a la persona atesa i a la treballadora de la llar a la seguretat social.  Es realitza una reunió amb les dues parts, on s’especifiquen les formes de pagament, la signatura del contracte, els drets i deures de la treballadora i es marquen unes pautes que determinaran el bon funcionament del servei.

Amb relació a la jornada laboral, el màxim d’hores és de 40 a la setmana. El sou de la persona treballadora es basa en el conveni laboral de empleada de la llar, el qual marca el cost del servei per hores treballades. Donat que el contracte és per hores i hi ha possibilitat d’ampliar o reduir la jornada laboral de manera àgil. Cal mencionar que no som un servei d’urgències, no oferim el servei d’interinitat.

Pel que fa als professionals que treballen en el servei de suport a la llar, consten de la titulació d’atenció sociosanitària  i tenen una àmplia experiència en l’atenció a la Gent Gran amb dependència i vocació per a la seva feina. 

Les tasques que realitzen els professionals són:

  1. Neteja i ordre en el domicili, 
  2. Donar suport en els hàbits d’higiene personal, preparació d’àpats, fer les compres, supervisió i control de la medicació.
  3. Gestió i acompanyament de visites mèdiques. 
  4. Acompanyament en el passeig així com acompanyar en el seu estat emocional. 

L’equip tècnic de la Fundació, que reuneix la figura de Treball Social i d’Integració Social, realitza el seguiment del servei mitjançant trucades telefòniques mensuals  a la pròpia persona, als familiars de referència i la persona professional, per valorar el correcte funcionament del servei i també per donar resposta a dubtes o noves necessitats que van sorgint en l’atenció de la persona i tot allò relacionat amb la situació de dependència. 

Les famílies que opten per aquest tipus de serveis de suport de la llar, valoren la proximitat, la relació directa amb la professional de la llar, la llibertat d’acordar canvis d’horari i de dies, així com l’estabilitat del servei mantenint la mateixa professional des de l’inici del servei. 

Som la Fundació Santa Eulàlia, som suport a la llar. Ajudes per a #granspersones que ens fan més grans a nosaltres.

Font de la image: Unsplash