Perquè no hi ha res que ens faci més vulnerables que la soledat i perquè cap camí es fa llarg en bona companyia, a la Fundació Santa Eulàlia, llars compartides.

¿Què és una llar compartida?
És un recurs d’allotjament de lloguer d’ús compartit, destinats a un grup reduït de persones grans que vulguin trobar-se acompanyades, que es regeix per unes normes bàsiques de convivència i gaudeix de la supervisió i orientació d’un professional.

L’objectiu de les Llars Compartides és oferir a la gent gran un habitatge assequible, practicable i confortable que constitueix el seu domicili habitual.

Habitatge assequible, practicable i confortable

S’afavoreix la seva independència, les relacions afectives amb altres membres de la llar, la participació en la vida comunitària i se’n garanteix la protecció davant determinades situacions i/o imprevistos.

Les Llars Compartides no tenen la qualificació ni les prestacions d’una residència de centre sanitari o sociosanitari

La intenció de crear les Llars Compartides és per pal·liar necessitats emergents:

Amb les llars compartides, pal·liem necessitats emergents:

– Persones que viuen soles i no tenen companyia.

– Persones que volen estar vinculades a la Fundació Santa Eulàlia des del principi.

– Persones que no disposen de xarxa social consolidada i volen sentir-se protegits per una entitat.

– Podria existir la possibilitat d’oferir “Llars Compartides” a unitats familiars, com ara un matrimoni, germans…etc.

Qui pot accedir a les llars compartides?

Per garantir una bona convivència i mantenir en tot moment una integritat física i moral de la persona, es fa la recerca d’un perfil de persones candidates a formar part de les Llars Compartides, seguint un circuit d’accés i finalment es valorarà el cas. 

– Persona major de 65 anys. 

– Persona que visqui sola i vulgui sentir el suport d’una entitat. 

– Persona amb un cert grau d’autonomia i suficiència econòmica per poder fer front a la quota establerta.

Quines prestacions trobem? 

Allotjament

Suposa considerar la llar com a domicili propi amb el dret d’empadronament, d’usar l’habitació com a espai personal i de gaudir dels beneficis de les estances comuns com ho són una sala d’estar, una cambra higiènica i un equip de cuina, amb el corresponent mobiliari, equipament i els deguts estris, així com la provisió de subministraments d’aigua freda i calenta, llum, gas i calefacció. També, suposa que es dugui a terme totes les reparacions que siguin necessàries per a conservar la llar en les condicions d’habitabilitat.

Manutenció

Suposa proporcionar els productes que es requereixin per fer l’esmorzar en la mateixa llar i l’orientació i suport en la seva preparació. També suposa l’orientació d’opcions i recursos d’aprovisionament dels àpats restants (dinar, berenar, sopar). 

Acompanyament

Suposa la prestació, a càrrec d’un professional meritat, d’un seguiment periòdic de la dinàmica relacional i organitzativa; l’acció de mediació interpersonal pel que fa als aspectes organitzatius i funcionals dels habitants de la Llar, orientats a la qualitat de vida i la de resolució de problemes sobrevinguts. 

Servei domèstic

Suposa la prestació de les tasques de reparacions i manteniment de l’immoble i subministraments de la llar; la neteja i l’arranjament de roba d’hostatgeria setmanalment, de roba de vestir, la neteja d’habitació i espais comuns setmanalment, i l’atenció amb accions de suport (orientació, supervisió i ajuda mínima) en les activitats de cura personal del beneficiari. 

Tutoria

És la prestació opcional que té el beneficiari de la Llar de delegar a la Fundació Santa Eulàlia, mitjançar l’autorització notarial, la gestió del seus béns i la presa de decisions sobre la seva persona amb les condicions que es determinin.

I com va dir el psicoanalista Erich Fromm, “ Naixem sols i morim sols, i al parèntesi la soledat és tan gran que necessitem compartir la vida per oblidar”. Doncs això, compartir és viure, és duplicar la nostra felicitat.