Dins del programa Gestimul, mirem de buscar maneres de dur a terme activitats d’estimulació cognitiva que alhora siguin gratificants i satisfactòries pels participants. Es tracta de propostes que tinguin relació amb els seus interessos i la seva ocupació, història de vida, etc.. És a dir que siguin significatives per a ells i elles.

Un exemple d’aquest tipus d’activitat és la creació de l’hort urbà a un dels nostres centres.

Aquest taller ens ocupa diverses sessions.

  1. En primer lloc, fem una activitat preparatòria, on mitjançant la lectura i visualització d’imatges, i l’ajuda de la monitora, els participants tracten de recordar tot el que saben sobre horticultura: quines eines necessitem, quins altres materials, quin procediment hem de seguir, quines són les plantes més recomanables per plantar (habitualment escollim plantes aromàtiques o algunes hortalisses com el carabassó. D’aquesta manera es treballen diverses funcions cognitives: la memòria més remota, el llenguatge, la capacitat de planificació i organització, etc..
  2. Un cop tenim clar que volem plantar i que necessitem, en un segon moment sortim del centre i anem a comprar a botigues properes. Aquest moment l’aprofitem per treballar aspectes com l’orientació al nostre barri, manegar els diners…
  3. I finalment arriba el moment més esperat.. Plantem les llavors! Tots els usuaris participen si ells volen, en diferents moments del procés: fer germinar les llavors, trasplantar-les als testos…

Per acabar durant les següents setmanes, els usuaris i les usuàries del centre són els encarregats de regar-les cada dia que venen al centre. Ens sorprèn molt veure com sempre recorden tenir cura de les plantes, malgrat els problemes de memòria!

Pensem que és una activitat molt beneficiosa, per deixar una mica de banda les clàssiques tasques de llapis i paper habituals en els tallers d’estimulació cognitiva, que moltes vegades estan més allunyades de l’entorn i la realitat de les persones grans.

Aquest tipus de taller genera en els participants sentiments positius, d’utilitat i de satisfacció, al poder observar en primera persona al centre com creixen les plantes i recollir-ne el fruit.

Teràpies no farmacològiques

Activitats com aquesta formen part del que es coneixen com a “teràpies no farmacològiques ” per a tractar malalties com l’Alzheimer o altres demències. Aquest tipus d’intervencions, en combinació amb el tractament farmacològic, han demostrat ser la intervenció més efectiva davant d’aquest tipus de patologies, aconseguint alentir l’evolució i retardant l’aparició de símptomes i afavorint el seu benestar psicològic.

Alguns dels objectius que es persegueixen amb aquest tipus de teràpies són: 

  • Mantenir les capacitats preservades en els participants.
  • Afavorir les relacions socials així com estimular la pròpia identitat i l’autonomia en la realització d’activitats de la vida diària.

Altres exemples de teràpies són: la teràpia de reminiscència, d’orientació a la realitat, la musicoteràpia, la psicomotricitat o l’arteteràpia.

Des del Programa Gestímul continuem treballant per oferir a les persones grans amb trastorns cognitius, un espai on dur a terme activitats terapèutiques que ajudin a mantenir el seu estat i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Activitats que per cert, podem realitzar gràcies al suport i col·laboració de Fundació La Caixa.

Us mantindrem al dia de l’evolució del nostre hort! 😉