Informació per al benestar de les persones grans

Avançar en edat pot comportar diversos reptes i canvis en la vida quotidiana, tant a nivell físic com emocional. Per a aquelles persones grans que necessiten informació, orientació i suport en matèria de benestar social, existeix una eina essencial: el Programa Orienta. A través d’aquest programa, es proporciona acompanyament per conèixer les prestacions i recursos disponibles, així com per a realitzar els tràmits i gestions necessaris per gaudir d’aquests beneficis.

Però com Programa Orienta pot ajudar les persones grans a millorar la seva qualitat de vida?

El Programa Orienta és una iniciativa dirigida específicament a les persones grans que necessiten suport en matèria de benestar social. Aquest programa té com a finalitat principal informar i orientar aquest col·lectiu sobre les prestacions i recursos existents, així com facilitar els tràmits i gestions necessaris per accedir-hi.

Informació i orientació:

El Programa Orienta ofereix un servei d’informació i orientació personalitzat adaptat a cada cas. A través d’aquest servei, els professionals especialitzats assessoren i resolen els dubtes i preocupacions relacionades amb el benestar social. S’ofereix informació sobre programes de pensions, ajudes econòmiques, serveis de salut i assistència social, entre d’altres. Aquesta informació és fonamental per ajudar les persones grans a conèixer els seus drets i a accedir als recursos disponibles.

Tràmits i gestions:

El Programa Orienta no només proporciona informació, sinó que també ajuda les persones grans a realitzar els tràmits i gestions necessaris per accedir a les prestacions i recursos que els corresponen. A vegades, els procediments burocràtics poden ser complicats i confusos, especialment per a les persones amb pocs coneixements informàtics o dificultats de mobilitat. Amb el suport del Programa Orienta, aquestes persones reben assistència per complir amb els requisits i realitzar els tràmits de manera eficaç.

Beneficis per a les persones grans:

El Programa Orienta té un impacte positiu en la vida de les persones grans. En primer lloc, els ajuda a millorar el seu benestar social i emocional mitjançant l’accés a recursos que poden ajudar a superar dificultats econòmiques o de salut. A més, el programa ofereix suport en temes com l’atenció domiciliària, l’accés a serveis sanitaris o l’orientació per a activitats d’oci i temps lliure adaptades a les seves necessitats. En definitiva, el Programa Orienta busca contribuir a una millor qualitat de vida per a les persones grans.

Vols rebre informació? Contacta’ns aquí:

93 036 95 44

orienta@fsanataeulalia.org

C. Dr. Fleming 11, 08902 L’Hospitalet de Llobregat