L’estimulació cognitiva tracta de mantenir el màxim temps possible les capacitats preservades, així com compensar les que puguin estar alterades, amb l’objectiu de mantenir l’autonomia de la persona amb deteriorament cognitiu o demència al màxim temps possible i així millorar tant la vida de les persones afectades com les dels seus familiars i cuidadors.

En el Programa Gestimul, i de forma tradicional, la manera típica de realitzar aquesta estimulació cognitiva és mitjançant activitats en format de llapis i paper, però també ho podem fer a través d’altres activitats com ara la psicomotricitat.

Quan existeix un deteriorament cognitiu, la psicomotricitat pot ser una via efectiva per a l’estimulació cognitiva ja que, requereix una coordinació entre el cos i la ment, sempre tenint en compte les característiques i necessitats de cada persona; adaptant els moviments a les diferències individuals dels nostres usuaris i respectant el seu grau de participació en l’activitat.

A través de la psicomotricitat podem treballar:

  • La memòria
  • L’atenció i concentració.
  • Coordinació motora.
  • L’estimulació sensorial.

A més, un dels avantatges de l’estimulació cognitiva mitjançant la psicomotricitat es que ens ho permet fer de manera divertida, facilita les relacions socials, al tractar-se d’una activitat en grup, i manté un ambient positiu.

Hi ha estudis que demostren l’efectivitat de la psicomotricitat per a un efecte afavoridor en el rendiment cognitiu, així com en la percepció del benestar emocional (Olave-Sepúlveda, C., & Ubilla-Bustamante, P.,2011; Valencia, C., et al., 2008; González, A., & Marchetti, A., 2014). Altres estudis relacionen l’activitat física amb una millora cognitiva de manera general, però, de manera específica, ho relacionen en una millora en capacitats com ara la memòria, resolució de conflictes i l’atenció selectiva (Colcombe et al.2004, citat a Fortuño-Godes, 2017) i com a eïna efectiva per a la millora del rendiment cognitiu amb persones amb deteriorament cognitiu o demència (Voss et al.2021, citat a Fortuño-Godes, 2017)

Dins del Programa Gestimul està integrada la psicomotricitat tant com a eina d’estimulació cognitiva, com per a manteniment de la forma física i facilitadora de les relacions socials. Durant la setmana es programen activitats de psicomotricitat per treballar diferents capacitats tant físiques com cognitives.

Mitjançant aquesta activitat tenim l’oportunitat de veure com els usuaris gaudeixen de l’activitat i donen resposta de manera efectiva i eficaç, cosa que en alguns casos no poden fer-ho a través d’altres activitats. 

A vegades, combinem la psicomotricitat amb música activant l’estimulació sensorial.  Fins i tot ens hem atrevit a fer balls en línia o la coreografia de la Macarena! Ens ha ajudat a treballar la memòria, la coordinació motora i a passar una estona molt divertida.

La psicomotricitat acostuma a tenir bona acollida de manera general, ja que es realitza en un entorn distés i familiar, treballant en cercle habitualment i on les possibles dificultats cognitives passen més desapercebudes, permeten  que en alguns casos no ho visquin en tanta exigència com en altres activitats.

Per altra banda, quan existeixen dificultats físiques, es fan activitats adaptades i amb suport físic si és necessari per part de les professionals. A més, entre tots els usuaris s’animen i es fan costat perquè tots i totes puguin realitzar l’activitat.

Durant l’activitat de psicomotricitat hem observat a nivell cognitiu una major atenció i concentració, major participació dels usuaris, verbalització de sentiments positius vers l’activitat, molta companyonia i participació, i sobretot molts somriures!