Marc Organitzatiu

Fundació Santa Eulàlia | Fundació Sant Roc

La Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc tenen establert un conveni de gestió participada en funció del qual actuen en col·laboració amb recursos, coneixements i experiències per fer possible, d’una manera més eficaç i eficient, la finalitat fundacional de cadascuna.

El Patronat és l’òrgan de govern, d’administració i de representació de les fundacions, format per persones de reconeguda honorabilitat, compromeses i sensibles amb la gent gran, que exerceixen el seu càrrec de manera altruista i gratuïta.

El Consell de patronats és format per representants de les dues entitats, amb la competència de fixar les línies generals d’actuació i de controlar-ne la gestió.

La Direcció executiva és la responsable de la gestió operativa de les línies d’actuació i de propiciar la funció i projecció de les fundacions.

El Comitè de direcció és l’òrgan que coordina l’actuació de les diferents direccions dels serveis i programes.

Consell de patronats:

Direcció Executiva: Sr. Jofre Fuguet Gonzano

Comitè de direcció: Sr. Jofre Fuguet Gonzano | Sra. María García Gonzalo | Sra. Sandra Durán Salguero | Sra. Rosa Martinez Sellarés | Sra. Laura Castillejo Soler | Sra. Esther Alonso | Sra. Silvia Tortosa Fernández

Àrea Serveis Assistencials:

  • Residència assistida Santa Eulàlia: Sra. Rosa Martinez Sellarés
  • Residència assistida Jericó: Sra. Esther Alonso
  • Centre de dia Santa Eulàlia: Sra. Rosa Martinez Sellarés
  • Centre de dia Jericó: Sra. Esther Alonso

Àrea d’Administració i Recursos: Sra. María García Gonzalo

Àrea d’Atenció en la Comunitat i Acció Social: Sr. Jofre Fuguet Gonzano