La Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc són fruit de la sensibilitat i de l’esperit solidari i altruista dels veïns i veïnes de l’Hospitalet vers la seva gent gran.

En referir-nos a la Fundació Santa Eulàlia, cal al·ludir als joves que iniciaren l’organització dels actes d’Homenatge a la Vellesa a l’Hospitalet en els anys cinquanta, als seus continuadors en els anys seixanta, als qui crearen i gestionaren el Casal dels Avis de Santa Eulàlia en els anys setanta i a tots aquells que formaren l’Associació Amics dels Avis en els anys vuitanta, entitat que va constituir la Fundació, el juny de 1987, dotant-la d’un immoble que s’havia habilitat com a residència per a gent gran perquè en fos la titular i gestora.

Fou l’any 1992, quan un grup de feligresos de les parròquies de Sant Josep i de Santa Eulàlia de Mèrida van constituir l’Associació Pro Residència Gent Gran de l’Hospitalet per tal d’urgir l’Ajuntament i la Generalitat a crear aquest servei al Districte Centre. La intervenció de les institucions, tot i mostrar el seu interès, s’encallà en la complexitat administrativa, per la qual cosa, quan sorgí la possibilitat de llogar un edifici que es podia habilitar com a residència i centre de dia, l’Associació promogué la creació de la Fundació Sant Roc com a figura jurídica, necessària per desenvolupar aquesta oportunitat, que quedà constituïda el juny de 1997.
Ambdues fundacions s’erigiren per subvenir a l’acció de les institucions públiques amb un fons econòmic obtingut dels donatius d’empreses i particulars i del romanent de les respectives associacions promotores, aconseguits mitjançant les aportacions dels seus socis, la contribució amb la venda de participacions de loteria de Nadal i altres col·lectes.