Orienta

Assessorem la família

L’activitat d’assessorament té com tasca fonamental informar, orientar i aconsellar a les famílies respecte als recursos disponibles per fer front a les seves necessitats i demandes.

 

Contacta amb nosaltres

contribuim a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies sense esperar res a canvi