Naltros

Un programa de tots i per a tots

Un conjunt de projectes que tenen la finalitat de promoure el creixement, la relació i la valoració personal i social de les persones grans amb la participació veïnal.

Contacta amb nosaltres

contribuim a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies sense esperar res a canvi