Residencies

El servei de residència ofereix allotjament i acolliment, amb caràcter permanent o temporal, i assistència integral en les activitats de la vida diària a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. L’equip professional que hi treballa és pluridisciplinari i és format per metge, infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadora social, psicòloga i gerocultors.

Contacta amb nosaltres

Restem a la teva disposició per a qualsevol dibte que puguis tenir