Gestímul

Una nova dimensió assistencial

L’any 2002 l’entitat va voler avançar en la seva finalitat d’ajut a les persones grans des d’una nova dimensió assistencial. En aquest sentit, va entendre que calia posar en funcionament nous recursos per als nous reptes fruit de l’envelliment.
Es tractava de crear nous serveis d’atenció a les necessitats i demandes de les persones grans que no fossin tributàries de ser beneficiàries dels serveis clàssics de residència i centre de dia.
Així, el patronat de la Fundació va voler donar una nova resposta assistencial a aquelles persones  grans que vivien en els seus domicilis i que necessitaven suport terapèutic pel que feia als aspectes cognoscitius, físics, socials i afectius, i que no tenien perfil d’usuari de centre de dia.

 

Contacta amb nosaltres

contribuim a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies sense esperar res a canvi