En Jofre Fuguet, director de Serveis d’Atenció a la Comunitat i Acció Social, el proppassat mes de març, va presentar en el Congrés de la “Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica”, la ponència titulada “Contribución a la comunidad amigable desde una entidad social” en la que va explicar al nombrós públic participant els diferents serveis i programes que la Fundació Santa Eulàlia executa a favor de la gent gran i que incideixen en aquells aspectes de la vida de la ciutat de l’Hospitalet i que l’ OMS considera com a determinants d’una comunitat amigable amb les persones grans. Jofre Fuguet es referí a les actuacions que la Fundació desenvolupa per propiciar l’envelliment actiu, la participació i reconeixement social del col·lectiu de gent gran i el creixement, relació i valoració de la persona gran com a individu.