El Servei d’Atenció a la Comunitat i Acció Social de la Fundació Santa Eulàlia,

EXPOSA:

  1. Que els diferents programes del Servei d’Atenció a la Comunitat i Acció Social de la Fundació Santa Eulàlia pertanyen als Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal i formen part del grup d’entitats que realitzen funcions d’assistència i serveis socials.

 

  1. Que alguns dels programes estan afectat per l’ORDRE TSF/ /2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vaga i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals.

 

NOTIFICA:

Que el Programa Gestímul en els seus punts de servei de Collblanc i Centre no esta garantit, que les intervencions dels Programes Gesguard i Orienta en tot cas consistiran únicament en gestionar les possibles urgències que esdevinguin. Que el Programa Llars de Convivència prestarà com a mínim el mateix servei que en un dia festiu i el Programa Naltros, no requereix de serveis essencials. Així doncs garantim el dret d’aquelles treballadores i treballadors que no estan prestant serveis mínims que no tenen la necessitat ni l’obligació de comunicar la seva adhesió a la vaga fins el moment del seu inici.

 

Es per això que d’acord amb l’ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  el Programa Gestimul, oferirà els serveis mínims per aquelles persones que així ho requereixin a Gestímul Santa Eulàlia (C/Uva 31) i els programes Gesguard i Orienta al (C/Salvadors 26)

 

Atentament,

Servei d’Atenció a la Comunitat i Acció Social