Naltros

Naltros

Naltros Un programa de tots i per a tots Un conjunt de projectes que tenen la finalitat de promoure el creixement, la relació i la valoració personal i social de les persones grans amb la participació veïnal. Contacta amb nosaltres contribuim a la millora o el...
Gesguard

Gesguard

Gesguard Perquè la protecció és necessària El programa Gesguard s’emmarca com un servei d’atenció a la comunitat que té la finalitat de vetllar pel bé de la persona gran que necessita ser protegida, sense que necessàriament hi hagi incapacitació. Contacta...
Llars compartides

Llars compartides

Llars compartides La necessitat de trobar-se acompanyat La llar compartida s’ofereix com unrecurs per a persones grans autònomes que vulguin “compartir habitatge” per pal·liar dues necessitats, fonamentalment: la de trobar-se acompanyat i la d’estalviar en despeses de...
Gestímul

Gestímul

Gestímul Una nova dimensió assistencial L’any 2002 l’entitat va voler avançar en la seva finalitat d’ajut a les persones grans des d’una nova dimensió assistencial. En aquest sentit, va entendre que calia posar en funcionament nous recursos per als nous reptes fruit...
Orienta

Orienta

Orienta Assessorem la família L’activitat d’assessorament té com tasca fonamental informar, orientar i aconsellar a les famílies respecte als recursos disponibles per fer front a les seves necessitats i demandes.   Contacta amb nosaltres contribuim a...